Manglende anmeldelse af sygdommen

Hvis en medarbejder ikke sygemelder sig overfor arbejdsgiveren, eller hvis det ikke sker efter de regler, virksomheden har fastsat, kan…

Hvis en medarbejder ikke sygemelder sig overfor arbejdsgiveren, eller hvis det ikke sker efter de regler, virksomheden har fastsat, kan fraværet betragtes som ulovlig udeblivelse. Er fraværet ulovligt, kan det få både betalingsmæssige og eventuelt ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen. Hvis sygdommen anmeldes for sent, er medarbejderen ifølge sygedagpengeloven først berettiget…