Agro Partner Aps, Kalundborgvej 35C, 4460 Snertinge, CVR nr. 35209034

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Agro Partner ApS, Kalundborgvej 35 C, 4460 Snertinge.…

FH har fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en iværksat hovedkonflikt mod Agro Partner ApS, Kalundborgvej 35 C, 4460 Snertinge. Hovedkonflikteniværksat med henblik på at indgå kollektiv overenskomst med virksomheden.

Sympatikonflikten træder i kraft

torsdag, den 24. juni 2021 ved normal arbejdstids begyndelse

Herefter må ingen medlemmer af 3F, HK og Dansk Metal, der er ansat i en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for, samt arbejde på arbejdspladser, hvor ovennævnte virksomhed udfører arbejde.

Samarbejder man med ovennævnte virksomhed, kan man kontakte GLS-A for at drøfte, hvad konfliktvarslerne indebærer.