Oplysningspligt overfor entreprenøren

Når virksomheden får udført arbejde i entreprise, skal virksomheden i entreprisekontrakten med entreprenøren altid sikre sig, at entreprenøren har kendskab…

Når virksomheden får udført arbejde i entreprise, skal virksomheden i entreprisekontrakten med entreprenøren altid sikre sig, at entreprenøren har kendskab til de overenskomst- og aftaleforhold, der gælder for virksomheden. GLS-A anbefaler derfor, at følgende formulering indføjes i entreprisekontrakten, eller i et tillæg hertil: ”Kunden har i forbindelse med denne kontrakts…