Ugentlig arbejdstid

Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Der kan indgås aftale om ansættelse på deltid. Arbejdstiden for…

Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge eksklusive pauser. Der kan indgås aftale om ansættelse på deltid. Arbejdstiden for deltidsansatte skal minimum udgøre 15 timer pr. uge. Undtaget fra minimumsbegrænsningen på 15 timer er dog: Skoleelever og studerende Efterlønsmodtagere Folkepensionister Medarbejdere, der modtager førtidspension Medarbejdere, der modtager alderspension Lignende…