Ansættelsesbevis

Børn og unge er omfattet af de almindelige regler om ansættelsesbeviser. Der skal afgives skriftlige oplysninger om ansættelsesvilkårene, hvis den…

Børn og unge er omfattet af de almindelige regler om ansættelsesbeviser. Der skal afgives skriftlige oplysninger om ansættelsesvilkårene, hvis den unge er beskæftiget mindst 8 timer om ugen i gennemsnit og ansættelsesforholdet varer ud over 1 måned. Der er således ingen forskel på kravene til de kontrakter og ansættelsesbeviser, der…