Ansættelsesbevis

Børn og unge er omfattet af de almindelige regler om ansættelsesbeviser. Der skal afgives skriftlige oplysninger om ansættelsesvilkårene, hvis den…

Børn og unge er omfattet af de almindelige regler om ansættelsesbeviser. Der skal afgives skriftlige oplysninger om ansættelsesvilkårene, hvis den unge er beskæftiget mindst 8 timer om ugen i gennemsnit og ansættelsesforholdet varer ud over 1 måned. Ved overenskomstmæssig ansættelse kan det almindelige standardansættelsesbevis benyttes. Find det her.