Hovedferie og restferie

De 5 ugers ferie opdeles i 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie. Hovedferie afholdes som udgangspunkt i perioden maj…

De 5 ugers ferie opdeles i 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie. Hovedferie afholdes som udgangspunkt i perioden maj til september (sommerferieperioden). Restferien kan afholdes i hele ferieåret, eventuelt før hovedferien. Hoved- og restferie er underlagt forskellige regler for varsling og afholdelse jf. nedenfor.