Ansatte under overenskomst mellem GLS-A og Dansk Metal

Der gælder ingen særlig afskedigelsesbeskyttelse for medarbejdere omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og Dansk Metal. Vær opmærksom på de almindelige regler…

Der gælder ingen særlig afskedigelsesbeskyttelse for medarbejdere omfattet af overenskomsten mellem GLS-A og Dansk Metal. Vær opmærksom på de almindelige regler om saglighed samt de forskellige beskyttelseslove som f.eks. ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, der har til formål at sikre henholdsvis gravide og handicappede mod ufordelagtig behandling. Læs mere her.