Beregningsgrundlag

For ansatte under Dansk Metal overenskomsten skal pensionsbidrag beregnes af Kontante løndele Løn under barsel Barnets første sygedag SH-opsparingen Fritvalgsopsparingen…

For ansatte under Dansk Metal overenskomsten skal pensionsbidrag beregnes af Kontante løndele Løn under barsel Barnets første sygedag SH-opsparingen Fritvalgsopsparingen Feriepenge/-tillæg Skattepligtige personalegoder For funktionærlignende ansatte skal der udover ovenstående også beregnes pensionsbidrag af løn under sygdom og tilskadekomst.