Diskrimination og forskelsbehandling

Lovgivningen opstiller en række beskyttelseskriterier, der ikke må lægges vægt på i forbindelse med opsigelse, og som arbejdsgiver skal være…

Lovgivningen opstiller en række beskyttelseskriterier, der ikke må lægges vægt på i forbindelse med opsigelse, og som arbejdsgiver skal være opmærksom på uanset medarbejdertype og medarbejderens anciennitet. Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling på grund af køn, og medfører bl.a. at en arbejdsgiver ikke må opsige en medarbejder som følge af fravær pga.…