1: Navn og adresse

Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse oplyses. Det er parternes registrerede hjemadresse, der angives. Parternes kontaktoplysninger som f.eks. mail og…

Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse oplyses. Det er parternes registrerede hjemadresse, der angives. Parternes kontaktoplysninger som f.eks. mail og telefonnummer kan med fordel ligeledes præciseres og oplyses, men det er ikke et krav. Oplysningen gives senest 1 måned  efter ansættelsesforholdets påbegyndelsestidspunkt. Oplysningen gives i ansættelsesbeviset.