Vigtigt i forbindelse med entreprise

GLS-A’s medlemsvirksomheder er omfattet af de kollektive overenskomster, som foreningen har indgået med de modstående forbund. Det betyder, at medarbejdere,…

GLS-A’s medlemsvirksomheder er omfattet af de kollektive overenskomster, som foreningen har indgået med de modstående forbund. Det betyder, at medarbejdere, som er ansat i medlemsvirksomhederne, skal have løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomsten, når de udfører arbejde, som er omfattet af overenskomstens gyldighedsområde. Når en virksomhed får udført arbejde i entreprise,…