Seniorfridage i overenskomsten mellem GLS-A og HK

De særlige seniorfridage kan udnyttes af medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen. Der er tale om en ordning, der giver medarbejderen…

De særlige seniorfridage kan udnyttes af medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen. Der er tale om en ordning, der giver medarbejderen mulighed for at finansiere ekstra fridage med fritvalgskontoen eller dele af pensionsbidraget. Læs mere nedenfor.
Arbejdsgiverbetalte seniorfridage
Medarbejdere, der er fyldt 60 år, gives en årlig seniorfridag med fuld løn. Medarbejdere, der er fyldt 63 år, gives årligt en yderligere seniorfridag med fuld løn. Disse fridage gives foruden, og uanset om der er etableret en seniorordning for den enkelte medarbejder.