Databehandlere

Sondringen mellem hvem der er dataansvarlig, og hvem der er databehandler er vigtig, fordi kravene til en dataansvarlig og en…

Sondringen mellem hvem der er dataansvarlig, og hvem der er databehandler er vigtig, fordi kravene til en dataansvarlig og en databehandler er forskellige. Den dataansvarlige defineres som den, der alene eller sammen med andre, afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger. F.eks. er…