Overenskomsterne mellem GLS-A og 3F samt Dansk Metal

Der kan indgås individuel aftale om fastløn med medarbejdere, der arbejder på fuld tid i tidsubegrænsede stillinger. Fastlønsaftaler kan ikke…

Der kan indgås individuel aftale om fastløn med medarbejdere, der arbejder på fuld tid i tidsubegrænsede stillinger. Fastlønsaftaler kan ikke indgås med sæsonarbejdere. En fastlønsaftale indebærer, at lønnen indeholder betaling for normal arbejdstid, overarbejde og eventuelt arbejde på forskudt tid, holddrift og/eller weekender. Det er et krav, at aftalen er…