Skovbrugsoverenskomsten

Medarbejdere omfattet af skovbrugsoverenskomsten kan hjemsendes på grund af vejrlig. Ved vejrlig forstås, at arbejdet i skoven ikke kan gennemføres…

Medarbejdere omfattet af skovbrugsoverenskomsten kan hjemsendes på grund af vejrlig. Ved vejrlig forstås, at arbejdet i skoven ikke kan gennemføres som følge af kraftig regn, snefald, frost eller storm. Det er arbejdsgiver, der beslutter, om arbejdet skal indstilles. Medarbejderne kan dog nægte at fortsætte arbejdet, hvis vejrliget utvivlsomt udgør en…