Seniorfridage i overenskomsterne mellem GLS-A og 3F samt Dansk Metal

De særlige seniorfridage kan udnyttes af medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen. Der er tale om en ordning, der giver medarbejderen…

De særlige seniorfridage kan udnyttes af medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen. Der er tale om en ordning, der giver medarbejderen mulighed for at finansiere ekstra fridage med fritvalgskontoen eller dele af pensionsbidraget. Læs mere nedenfor.
Hvad er en seniorordning?
En seniorordning er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder, der giver medarbejderen mulighed for at reducere arbejdstiden ved at afholde seniorfridage. Medarbejderen betaler selv for seniorfridagene. Medarbejderen og virksomheden kan aftale en seniorordning fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for medarbejderen. Fridagene finansieres af fritvalgskontoen. Herudover kan medarbejderen vælge at konvertere sit pensionsbidrag til seniorfridage. Pensionsbidraget konverteres, hvis medarbejderen ønsker flere seniorfridage, end de der kan finansieres af fritvalgskontoen. Der kan dog maksimalt konverteres en så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordning, sundhedsordning og administrationsomkostninger fortsat dækkes. Det konverterede beløb kan herefter anvendes til finansiering af seniorfridage.