Særligt om vilkårsændringer

Arbejdsgiveren har i kraft af sin ledelsesret ret til at lede og fordele arbejdet i virksomheden. Det er arbejdsgiver, der…

Arbejdsgiveren har i kraft af sin ledelsesret ret til at lede og fordele arbejdet i virksomheden. Det er arbejdsgiver, der bestemmer hvilket arbejde, der skal udføres, hvor det skal udføres, hvordan det skal udføres og af hvem det skal udføres. Ledelsesretten indbefatter også arbejdsgivers ret til at ændre og tilpasse…