Tillæg til faglærte

Medarbejdere, der har uddannelsesbevis som faglært, som er beskæftiget indenfor dette fagområde, skal have tillæg til faglærte. Nedenfor ses en…

Medarbejdere, der har uddannelsesbevis som faglært, som er beskæftiget indenfor dette fagområde, skal have tillæg til faglærte. Nedenfor ses en ikke udtømmende liste over uddannelser, der i forhold til arbejdsområdet berettiger til tillæg som faglært: Arbejdsområde: Eksempel på uddannelse: Landbrugsarbejde Faglært landmand, jordbrugsmaskinfører Skovarbejde Skov- og naturtekniker Arbejde i væksthus…
Sidestillet med faglært
Når en medarbejder mener, at vedkommende har kompetencer, som medfører, at vedkommende kan betragtes som sidestillet med en faglært, skal den pågældende rette henvendelse til arbejdsgiveren og bede om en kompetenceafdækning. Ved henvendelsen skal medarbejderen fremlægge og redegøre for de kompetencer, medarbejderen mener berettiger til tillægget. Arbejdsgiveren har herefter pligt til at lave en kompetenceafdækning med henblik på at vurdere, om medarbejderen kan betragtes som sidestillet med en faglært. Medarbejderens kompetence kan være opnået gennem uddannelse, kursusdeltagelse eller egentlig oplæring. Kompetencen skal være relevant i forhold til de arbejdsopgaver, som medarbejderen udfører i virksomheden. Kompetencen skal endvidere tydeligt adskille medarbejderen fra de øvrige ufaglærte medarbejdere i virksomheden. Det kan ikke som en ufravigelig betingelse kræves, at medarbejderne har opnået kompetencerne gennem AMU-uddannelse og derved har opnået formelle kompetencer. Kompetencer opnået alene gennem erfaring er dog ikke tilstrækkeligt, uanset der er tale om mangeårig erfaring. Arbejdsgiveren skal sammenholde de kompetencer, som medarbejderen fremlægger med den erhvervsuddannelse, som er relevant i forhold til de arbejdsopgaver, der udføres. Dette gøres ved at sammenholde de kompetencemål, der findes i erhvervsuddannelsen med den ufaglærte medarbejders kompetencer. GLS-A hjælper naturligvis gerne med en sådan kompetenceafdækning. I tilfælde af uenighed om hvorvidt medarbejderen har ret til faglært tillæg, kan spørgsmålet behandles fagretligt.