Hvilke oplysninger skal anmeldelsen indeholde?

Karakteren af bruddet. Kategorier af registrerede. Antal registrerede. Det omtrentlige antal berørte registreringer. Navn og kontaktoplysninger på DPO eller anden…

Karakteren af bruddet. Kategorier af registrerede. Antal registrerede. Det omtrentlige antal berørte registreringer. Navn og kontaktoplysninger på DPO eller anden kontaktperson. En beskrivelse af de sandsynlige konsekvenser af bruddet. En beskrivelse af hvilke foranstaltninger der er truffet for at håndtere bruddet og begrænse skadevirkningerne. Anmeldelse kan ske trinvist hvis alle…