Ferie for elever under erhvervsuddannelse

Elever under erhvervsuddannelse har efter ferielovens § 42 en særlig ret til betalt ferie i begyndelsen af elevforholdet. Det skal…

Elever under erhvervsuddannelse har efter ferielovens § 42 en særlig ret til betalt ferie i begyndelsen af elevforholdet. Det skal virksomheden være opmærksom på i forbindelse med lønadministrationen i forhold til elever.
Elevers ret til betalt ferie
Elever under erhvervsuddannelse jf. erhvervsuddannelsesloven har ret til 5 ugers betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiver betaler løn under ferie i det omfang, eleven ikke selv har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. Hvis en elev begynder uddannelsesaftalen i løbet af ferieafholdelsesperioden, afhænger elevens ret til betalt ferie inden første og anden hele ferieafholdelsesperiode af, hvornår ansættelsesforholdet starter. Såfremt ansættelsesforholdet er påbegyndt i perioden
  • 2. september til 31. oktober har eleven allerede i den ferieafholdelsesperiode, eleven ansættes, ret til 5 ugers betalt ferie
  • 1. november til den 30. juni har eleven ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden
  • 1. juli til den 1. september har eleven ikke særlig ret til betalt ferie i denne periode. I den ferieafholdelsesperiode, der begynder umiddelbart efter ansættelsesforholdet er påbegyndt vil eleven dog have ret til 25 dages betalt ferie, men disse dage vil eleven samtidig selv optjene.
Vær opmærksom på, at eleven først skal afholde allerede optjent ferie, også hvis det er optjent hos en anden arbejdsgiver. Det er arbejdsgiveren, der fastlægger og ultimativt pålægger, hvornår ferie skal afholdes efter forhandling med eleven. Varslingsfristerne for pålæg om afholdelse af ferie er de samme som for øvrige medarbejdere. Overenskomsterne indeholder særlige ferierettigheder, bl.a. ved førstkommende jule/nytårsperiode efter uddannelsesaftalen er startet. Find de relevante regler for de enkelte overenskomster her.