Ferie for elever og lærlinge under erhvervsuddannelse

Elever og lærlinge under erhvervsuddannelse har efter ferielovens § 42 en særlig ret til betalt ferie i begyndelsen af læreforholdet.…

Elever og lærlinge under erhvervsuddannelse har efter ferielovens § 42 en særlig ret til betalt ferie i begyndelsen af læreforholdet. Det skal virksomheden være opmærksom på i forbindelse med lønadministrationen.
Elever og lærlinges ret til betalt ferie
Elever og lærlinge under erhvervsuddannelse jf. erhvervsuddannelsesloven har ret til 5 ugers betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiver betaler løn under ferie i det omfang, eleven/lærlingen ikke selv har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse. Hvis en elev/lærling begynder uddannelsesaftalen i løbet af ferieafholdelsesperioden, afhænger elev/lærlingens ret til betalt ferie inden første og anden hele ferieafholdelsesperiode af, hvornår ansættelsesforholdet starter. Såfremt ansættelsesforholdet er påbegyndt i perioden
  • 2. september til 31. oktober har eleven/lærlingen allerede i den ferieafholdelsesperiode, lærlingen ansættes, ret til 5 ugers betalt ferie
  • 1. november til den 30. juni har eleven/lærlingen ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden
  • 1. juli til den 1. september har eleven/lærlingen ikke særlig ret til betalt ferie i denne periode. I den ferieafholdelsesperiode, der begynder umiddelbart efter ansættelsesforholdet er påbegyndt vil eleven/lærlingen dog have ret til 25 dages betalt ferie, men disse dage vil eleven/lærlingen samtidig selv optjene.
Vær opmærksom på, at eleven/lærlingen først skal afholde allerede optjent ferie, også hvis det er optjent hos en anden arbejdsgiver. Det er arbejdsgiveren, der fastlægger og ultimativt pålægger, hvornår ferie skal afholdes efter forhandling med eleven/lærlingen. Varslingsfristerne for pålæg om afholdelse af ferie er de samme som for øvrige medarbejdere. Overenskomsterne indeholder særlige ferierettigheder, bl.a. ved førstkommende jule/nytårsperiode efter uddannelsesaftalen er startet. Find de relevante regler for de enkelte overenskomster her.