SH-konto, fritvalgskonto mv.

Elever er omfattet af overenskomstens regler om søgnehelligdagsbetaling og fritvalgskonto. Timelønnede elever skal have en SH-konto. Fra SH-kontoen udbetales sædvanlig…

Elever er omfattet af overenskomstens regler om søgnehelligdagsbetaling og fritvalgskonto. Timelønnede elever skal have en SH-konto. Fra SH-kontoen udbetales sædvanlig løn på søgnehelligdage, feriefridage og overenskomstfastsatte fridage. Månedslønnede elever skal ikke have SH-konto, da eleverne modtager sædvanlig løn på ovennævnte dage.