Medarbejderbolig og overenskomst

Vær opmærksom på der kan gælde særlige overenskomstmæssige regler om bl.a. boligens indretning og anvendelse samt særlige opsigelsesvarsler og lønninger…

Vær opmærksom på der kan gælde særlige overenskomstmæssige regler om bl.a. boligens indretning og anvendelse samt særlige opsigelsesvarsler og lønninger for medarbejdere med en tjenestebolig. Der henvises til de relevante overenskomsters særregler i forbindelse med bolig.
Agroindustrioverenskomsten
Ingen særlige regler om medarbejderbolig. Er medarbejderen funktionærlignende ansat, har vedkommende ved arbejdsgivers opsigelse minimum 3 måneders opsigelse og ret til at bebo en tjenestebolig i indtil 1 måned efter ansættelsesforholdets ophør, jf. Funktionærlovens § 2, stk. 9.