Elever under EGU og FGU

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er fra den 1. august 2019 blevet en del af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Elever, der startede på…

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er fra den 1. august 2019 blevet en del af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Elever, der startede på EGU før den 1. august 2019, er dog omfattet af reglerne for EGU, indtil deres uddannelse er færdig.
Uddannelsen
EGU er en uddannelse for unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse. EGU er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed. EGU skal ruste eleven til senere at overgå til en erhvervsuddannelse eller til beskæftigelse. Som udgangspunkt er det alene unge under 25 år, der kan påbegynde en EGU, men den kommunale ungeindsats har adgang til at dispensere for aldersgrænsen. Det er den kommunale ungeindsats, der har ansvaret for at finde en praktikplads til den unge. I praktikken undervises eleven i et fagligt tema. Ved siden af praktikforløbet deltager den unge i skoleforløb, som skal understøtte virksomhedspraktikken, f.eks. AMU-kurser eller matematik og danskundervisning. Undervisningen på EGU er fordelt med 2/3 virksomhedspraktik og 1/3 skoleundervisning.