Hvem er arbejder?

Medarbejdere, som primært er beskæftiget med fysisk, manuelt arbejde, er arbejdere. Disse medarbejdere er ikke omfattet af funktionærloven, men vil…

Medarbejdere, som primært er beskæftiget med fysisk, manuelt arbejde, er arbejdere. Disse medarbejdere er ikke omfattet af funktionærloven, men vil ofte være omfattet af overenskomsten. Afgrænsningen af, om der er tale om en arbejder eller en funktionær, kan i nogle tilfælde være vanskelig. Det er f.eks. ofte tilfældet i forhold…