Arbejdsgivers tilsyn med hjemmearbejde

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der bliver ført effektivt tilsyn med, at de ansatte udfører arbejdet sikkerheds-…

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der bliver ført effektivt tilsyn med, at de ansatte udfører arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Arbejdsgiver har ikke en umiddelbar ret til at komme ind og føre tilsyn med arbejdsforholdene i dine ansattes hjem. Derfor er dialogen med de ansatte og eventuelle…