Ferieafholdelse i en opsigelsesperiode

Hvis en medarbejder opsiges eller selv opsiger sin ansættelse er udgangspunktet, at allerede planlagt ferie afholdes som aftalt i opsigelsesperioden.…

Hvis en medarbejder opsiges eller selv opsiger sin ansættelse er udgangspunktet, at allerede planlagt ferie afholdes som aftalt i opsigelsesperioden. Dog har en medarbejder ikke pligt til at holde hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller under. Medarbejderen kan vælge at fastholde hovedferien. Hvis medarbejderen ikke vil…