Hviletid og fridøgn

Arbejdsmiljøloven fastlægger via en bekendtgørelse regler for daglige hvileperioder og fridøgn. Reglerne gælder for medarbejdere, der er fyldt 18 år.…

Arbejdsmiljøloven fastlægger via en bekendtgørelse regler for daglige hvileperioder og fridøgn. Reglerne gælder for medarbejdere, der er fyldt 18 år. For unge under 18 år henvises til punktet børn og unges arbejde. Daglig hvileperiode Som udgangspunkt skal medarbejderne have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer pr. periode på 24…