Bidragssats og beregningsgrundlag

På fritvalgskontoen opspares løbende en procentdel af lønnen inklusive samtlige tillæg samt løn under sygdom. Den aktuelle opsparingssats findes i…

På fritvalgskontoen opspares løbende en procentdel af lønnen inklusive samtlige tillæg samt løn under sygdom. Den aktuelle opsparingssats findes i den gældende overenskomst. Pr. 1. marts 2024 udgør opsparingen 7% af den ferieberettigede løn. Beregningsgrundlaget udgør summen af den kontante løn før skat (inklusive løn udbetalt under ferie), overarbejdsbetaling, forskudttidstillæg,…