Ændringer

Som enhver anden aftale, kan ansættelsesaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionærer ændres. Ændringer parterne er enige om giver normalt ingen problemer.…

Som enhver anden aftale, kan ansættelsesaftalen mellem arbejdsgiveren og funktionærer ændres. Ændringer parterne er enige om giver normalt ingen problemer. Imidlertid kan ændringer, som arbejdsgiveren ensidigt ønsker gennemført, give problemer. Uvæsentlige ændringer som f.eks. midlertidige flytninger til andet lige så kvalificeret arbejde eller ændring af pausetidspunkt kan normalt gennemføres uden…