Sikkerhedsbrud

Forordningen indeholder en række pligter for virksomheder i forbindelse med håndtering af sikkerhedsbrud.

Forordningen indeholder en række pligter for virksomheder i forbindelse med håndtering af sikkerhedsbrud.
Hvad er et brud på persondatasikkerheden?
  • Alt, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger:
    • eks. hacking, fejlagtig offentliggørelse eller videregivelse af oplysninger, ødelæggelse ved brand eller oversvømmelse, uautoriserede personer får adgang til data, fejlagtig ændring eller sletning af data.
  • Alle sikkerhedsbrud er omfattet, f.eks. også hvis en medarbejder ved en fejl sender en ansættelseskontrakt til en forkert mailadresse.
Brud på persondatasikkerheden kan påføre de registrerede fysisk, materiel eller immateriel skade, såsom tab af kontrollen over oplysningerne, identitetstyveri, finansielle tab, diskrimination, skade på omdømme, offentliggørelse af fortrolige oplysninger eller andre økonomiske og sociale konsekvenser.