Golf Copenhagen ApS, Oddesundsvej 37, 6715 Esbjerg N, CVR nr. 26921341

FH har den 8. marts 2022 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod…

FH har den 8. marts 2022 fremsendt 2. sympatikonfliktvarsel til støtte for en af Fagligt Fælles Forbund etableret hovedkonflikt mod nedenstående virksomhed:

  • Golf Copenhagen ApS, Oddesundsvej 37, 6715 Esbjerg N, CVR nr. 26921341
  1. sympatikonfliktvarsel vedrører medlemmer af Fagligt Fælles Forbund

Sympatikonflikten træder i kraft ved normal arbejdstids begyndelse den 18. marts 2022.

Ved sympatikonflikternes ikrafttræden må ingen medlemmer af Fagligt Fælles Forbund udføre noget arbejde, der hidrører fra eller er bestemt for ovennævnte virksomhed.

Medlemmer, som bliver berørt af disse sympatikonflikter, kan rette henvendelse til sekretariatet på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.