Menu

Lægning af arbejdstid

Normal uge
Den daglige arbejdstid kan fordeles på 5 dage, fra mandag til lørdag, mellem kl. 6.00 og kl. 18.00. Ingen arbejdsdag kan være på under 4 timer, medmindre andet aftales. Medarbejderne skal høres i forbindelse med tilrettelæggelsen af den daglige og ugentlige arbejdstid samt ved fordeling af spise- og hvilepauser. Spise- og hvilepauser kan højest udgøre 1 time dagligt. Såfremt virksomheden ikke kan efterkomme medarbejdernes ønske, kan arbejdsgiver iværksætte ændringer i arbejdstiden med 7 dages varsel.