Sorgorlov

En medarbejder kan have ret til fravær med barselsdagpenge i form af sorgorlov, hvis medarbejderens barn er dødfødt eller dør…

En medarbejder kan have ret til fravær med barselsdagpenge i form af sorgorlov, hvis medarbejderens barn er dødfødt eller dør inden det fyldte 18 år. Medarbejderen skal opfylde barselslovens beskæftigelseskrav, og retten til sorgorlov gælder, hvis barnet er dødfødt fra og med 22. graviditetsuge eller dør inden sin 18 års…