Skolehjem

Alle lærlinge, der er optaget på landbrugsuddannelsen, kan indkvarteres på skolehjem. Skolen søger udgiften til kost og logi refunderet fra…

Alle lærlinge, der er optaget på landbrugsuddannelsen, kan indkvarteres på skolehjem. Skolen søger udgiften til kost og logi refunderet fra AUB. Det bemærkes, at der kun er ret til refusion, såfremt lærlingen har mere end 5 kvarters rejsetid med offentlig transport fra hjemmet til nærmeste skole, eller hvis arbejdsgiver og…