Fritstilling og suspension

Fritstilling Uanset hvem af parterne, der opsiger, har en medarbejder i opsagt stilling som udgangspunkt ret og pligt til at…

Fritstilling Uanset hvem af parterne, der opsiger, har en medarbejder i opsagt stilling som udgangspunkt ret og pligt til at møde på arbejde i hele opsigelsesperioden. Arbejdsgiver kan dog vælge at fritstille medarbejderen i hele eller dele af opsigelsesperioden. Det kan være en fornuftig løsning for begge parter, hvis arbejdsgiver…
Minimalerstatning til funktionærer
Fritstillede funktionær er omfattet af funktionærlovens § 3 om minimalerstatning, som finder anvendelse, hvis arbejdsgiver vælger at fritstille en opsagt funktionær. Bestemmelsen medfører at arbejdsgiver er forpligtet til at betale løn i op til 3 måneder uden modregning af anden indtægt. De tre måneder regnes fra fritstillingstidspunktet (løbende måned + 3 måneder) og ikke opsigelsestidspunktet, som ikke nødvendigvis er sammenfaldende. Er opsigelsesvarslet 3 måneder eller derunder, kan der således ikke modregnes ny indtægt uanset om og hvornår medarbejderen har fundet ny beskæftigelse under sin fritstilling, og medarbejderen kan oppebære dobbelt løn. Er fritstillingsperioden længere end minimalerstatningsperioden på 3 måneder, har medarbejderen alene ret til løn efter de tre måneder, hvis vedkommende lider et økonomisk tab i hele den samlede fritstillingsperiode, idet der kan modregnes ny indtægt i medarbejderens løn, hvis medarbejderen samlet set stilles bedre. Retten til at modregne afhænger altså af fritstillingstidspunktet, om og hvornår medarbejderen opnår anden beskæftigelse og af størrelsen af den nye indtægt. Ofte kan en endelig opgørelse først laves på fratrædelsestidspunktet. Opnår medarbejderen hurtigt anden beskæftigelse med væsentlig højere løn, kan arbejdsgiver dog uden videre stoppe lønudbetalingen efter minimalerstatningsperioden. Når en minimalerstatning skal gøres op med henblik på eventuel modregning, skal man se på den samlede bruttoløn inklusiv alle løndele som fritvalg, pension (arbejdsgivers bidrag), bonus osv. samt særlige goder som firmabil mv.  Herunder en række eksempler på, hvordan minimalerstatning og arbejdsgivers modregning håndteres i praksis: Eksempel 1: Medarbejder M opsiges og fritstilles af arbejdsgiver A d. 31/1. M er funktionær og har 6 måneders opsigelsesvarsel med fratrædelse d. 31/7. M har på opsigelsestidspunktet en månedsløn på 36.000 kr. Dertil kommer 7% i fritvalgsopsparing som udgør 2.520 kr. I alt 38.520 kr. pr. måned hvortil kommer arbejdsgivers pensionsbidrag på 10,66%. I alt 42.626 kr. pr. måned.  M har som udgangspunkt ret til løn i hele opsigelsesperioden svarende til 6 måneder, med mindre M finder anden beskæftigelse. De 6 måneders løn kan opgøres til i alt 255.756 kr. (42.626 x 6). Minimallønserstatningen svarende til 3 måneders løn, som M har ret til uanset anden beskæftigelse, udgør 127.878 kr. (42.626 x 3). M får imidlertid nyt job hos arbejdsgiver B allerede d. 1/3, hvilket han orienterer A om. I den nye stilling vil M tjene 45.000 kr. om måneden, hvortil arbejdsgiver betaler 10% i pension. I alt 49.500 kr. pr. måned. Det nye job indebærer at M i perioden fra d. 1/3-31/7, vil tjene 247.500 kr. (49.500 x 5) hos B. Minimalerstatningen fra A udgør 127.878, og samlet set står M til at tjene 375.378 kr. (247.500 + 127.878) i opsigelsesperioden. En faktisk indtægt som er større end udgangspunktet på 255.756 kr., som M havde tjent, hvis M ikke havde fået nyt arbejde. Da Ms indtægt i opsigelsesperioden således overstiger den indtægt, som M i udgangspunktet var berettiget til, kan A uden videre modregne den nye højere månedsløn og indstille lønudbetalingen efter 3 måneders løn (minimalerstatning)  Eksempel 2: Medarbejder M opsiges og fritstilles af arbejdsgiver A d. 31/1. M er funktionær og har 6 måneders opsigelsesvarsel med fratrædelse d. 31/7. M har på opsigelsestidspunktet en månedsløn på 36.000 kr. Dertil kommer 7% i fritvalgsopsparing som udgør 2.520 kr. I alt 38.520 kr. pr. måned hvortil kommer arbejdsgivers pensionsbidrag på 10,66%. I alt 42.626 kr. pr. måned.  M har som udgangspunkt ret til løn i hele opsigelsesperioden svarende til 6 måneder, med mindre M finder anden beskæftigelse. De 6 måneders løn kan opgøres til i alt 255.756 kr. (42.626 x 6). Minimallønserstatningen svarende til 3 måneders løn, som M har ret til uanset anden beskæftigelse, udgør 127.878 kr. (42.626 x 3). M får hurtigt nyt job hos arbejdsgiver B, med start d. 1/6, hvilket han orienterer A om. I den nye stilling vil M som i eksempel 1 tjene 45.000 kr. om måneden, hvortil arbejdsgiver betaler 10% i pension. I alt 49.500 kr. pr. måned. Det nye job indebærer at M i perioden fra d. 1/3-31/7, vil tjene 99.000 kr. (49.500 x 2) hos B. Minimalerstatningen fra A udgør 127.878, og samlet set står M til at tjene 226.878 kr. (99.000 + 127.878) i opsigelsesperioden. En faktisk indtægt som er mindre end udgangspunktet på 248.790 kr., som M havde tjent, hvis M ikke havde fået nyt arbejde. A er derfor forpligtet til at udbetale yderligere i alt 25.395 kr. (248.790 – 226.878) ud over 3 måneders løn (minimalerstatning) inden modregning kan gøres gældende. Herefter kan yderligere lønudbetaling indstilles. Eksempel 3: Medarbejder M opsiges og fritstilles af arbejdsgiver A d. 31/1. M er funktionær og har 6 måneders opsigelsesvarsel med fratrædelse d. 31/7. M har på opsigelsestidspunktet en månedsløn på 36.000 kr. Dertil kommer 7% i fritvalgsopsparing som udgør 2.520 kr. I alt 38.520 kr. pr. måned hvortil kommer arbejdsgivers pensionsbidrag på 10,66%. I alt 42.626 kr. pr. måned.  M har som udgangspunkt ret til løn i hele opsigelsesperioden svarende til 6 måneder, med mindre M finder anden beskæftigelse. De 6 måneders løn kan opgøres til i alt 255.756 kr. (42.626 x 6). Minimallønserstatningen svarende til 3 måneders løn, som M har ret til uanset anden beskæftigelse, udgør 127.878 kr. (42.626 x 3). M får nyt job hos arbejdsgiver B med start d. 1/7, hvilket han orienterer A om. I den nye stilling vil M alene tjene 24.000 kr. om måneden i alt svarende til 24.000 kr. i perioden fra d. 1/3-31/7. Minimalerstatningen fra A udgør 127.878 kr., og samlet set står M til at tjene 151.878 kr. (24.000 + 127.878) i opsigelsesperioden. En faktisk indtægt som er mindre end udgangspunktet på 255.756 kr., som M havde tjent, hvis M ikke havde fået nyt arbejde. A er derfor forpligtet til at udbetale yderligere i alt 103.878 kr. (255.756 – 151.878) ud over 3 måneders løn (minimalerstatning) inden modregning kan gøres gældende. Medarbejderen har ret til 5 måneders fuld løn uden modregning, hvor der alene kan modregnes 24.000 kr.  i den sidste løn.