Refusion af løn betalt under skoleophold

Virksomhederne modtager lønrefusion fra AUB, når lærlingen er på skole. Refusionen opgøres i skoleuger, og udbetales til virksomheden efter endt…

Virksomhederne modtager lønrefusion fra AUB, når lærlingen er på skole. Refusionen opgøres i skoleuger, og udbetales til virksomheden efter endt skoleophold. Satserne kan ses på virk.dk.