SH-konto, fritvalgskonto mv.

Lærlinge er omfattet af overenskomstens regler om søgnehelligdagsbetaling og fritvalgskonto. Timelønnede lærlinge skal have en SH-konto. Fra SH-kontoen udbetales sædvanlig…

Lærlinge er omfattet af overenskomstens regler om søgnehelligdagsbetaling og fritvalgskonto. Timelønnede lærlinge skal have en SH-konto. Fra SH-kontoen udbetales sædvanlig løn på søgnehelligdage, feriefridage og overenskomstfastsatte fridage. Månedslønnede lærlinge skal ikke have SH-konto, da de modtager sædvanlig løn på ovennævnte dage.