Kundeklausuler med varighed op til 6 måneder

For klausuler med en varighed på op til 6 måneder gælder, at kompensationen skal udgøre mindst 40% af lønnen pr.…

For klausuler med en varighed på op til 6 måneder gælder, at kompensationen skal udgøre mindst 40% af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Hvis medarbejderen får andet passende arbejde nedsættes kompensationen fra og med den 3. måned efter fratrædelsen, og skal herefter udgøre mindst 16% af lønnen pr. måned. Andet…