Menu

Agroindustrioverenskomsten

Agroindustrioverenskomsten indeholder ret til betalt fravær ved børns sygdom i følgende situationer:

Agroindustrioverenskomsten indeholder ret til betalt fravær ved børns sygdom i følgende situationer:
Børns hospitalsindlæggelse
Til medarbejdere og til ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet, når barnet er under 14 år. Det samme gælder, når indlæggelsen sker helt eller delvist i hjemmet. Friheden gælder alene for den ene indehaver af forældremyndigheden, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt en uge pr. barn indenfor en 12 måneders periode. Der ydes betaling med samme sats som ved medarbejderens egen sygdom (se punkt 6.1.1). Medarbejderen er på opfordring fra virksomheden forpligtet til at fremlægge dokumentation for barnets hospitalsindlæggelse.