Har aflønningsformen betydning?

Funktionærer er ofte månedslønnede. Der er dog ikke noget til hinder for, at en funktionær kan være timelønnet. Det er…

Funktionærer er ofte månedslønnede. Der er dog ikke noget til hinder for, at en funktionær kan være timelønnet. Det er f.eks. ofte tilfældet for en studentermedhjælper på kontoret eller medhjælpere i en butik. Arbejdere kan ligeledes være både time- og månedslønnede. Det er dog ikke alle overenskomster, der giver mulighed…