11: Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor samt eventuelle ordninger for vagtændringer

Medarbejderen skal oplyses om den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor samt ordninger…

Medarbejderen skal oplyses om den normale daglige eller ugentlige arbejdstid og eventuelle ordninger for overarbejde og betaling herfor samt ordninger for vagtændringer. For så vidt angår den daglige eller ugentlige arbejdstid kan denne oplyses med angivelse af en normtid, præcis timetalsangivelse eller angivelse af start- og sluttidspunkter for arbejdet. Se…