Pasning af alvorligt sygt barn

Ifølge barselsloven har lønmodtagere ret til orlov til at passe et alvorligt sygt barn under 18 år. Diagnosen er ikke…

Ifølge barselsloven har lønmodtagere ret til orlov til at passe et alvorligt sygt barn under 18 år. Diagnosen er ikke afgørende, men det er en forudsætning, at en læge vurderer, at barnet har behov for indlæggelse på hospital eller lignende institution i mindst 12 dage. Lægen kan sidestille pleje i…