Administration af feriepenge

GLS-A’s medlemmer har to muligheder for at administrere feriepengene – ved at anvende GLS-A’s feriegarantiordning eller ved indbetaling til Feriekonto.

GLS-A's medlemmer har to muligheder for at administrere feriepengene - ved at anvende GLS-A’s feriegarantiordning eller ved indbetaling til Feriekonto.
Indberetning
Arbejdsgiveren skal indberette antal optjente feriedage og feriegodtgørelsen via eIndkomst senest samtidig med lønafregning. Dette gælder uanset af om virksomheden administrerer feriepengene gennem GLS-A’s feriegarantiordning eller Feriekonto. Fristerne for indberetning er korte, fordi pengene hurtigt skal være til rådighed for den enkelte medarbejdere pga. samtidighedsferien. Fristen for indberetning af feriepenge til fratrådte funktionærer er den sidste bankedag i den måned, hvor medarbejderen fratræder. Indbetalingsfristen er den samme som indberetningsfristen med den modifikation, at hvis fristen falder på en søn- eller helligdag, skal indbetaling ske sidste hverdag inden fristen. Fristen for indberetning for timelønnede medarbejdere er den 15. eller den sidste dag i måneden. Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned skal indberetningen ske inden udgangen af samme måned. Slutter lønperioden mellem den 16. og den sidste dag i måneden skal indberetningen ske senest den 15. i den efterfølgende måned. Indbetalingsfristen er den samme som indberetningsfristen med den modifikation, at hvis fristen falder på en søn- eller helligdag, skal indbetaling ske sidste hverdag inden fristen. Konsekvenserne af manglende overholdelse af frister er, at arbejdsgiveren kan blive pålagt bøder.