Menu

Administration af feriepenge

GLS-A’s medlemmer har to muligheder for at administrere feriepengene – ved at anvende GLS-A’s feriegarantiordning eller ved indbetaling til Feriekonto.

GLS-A's medlemmer har to muligheder for at administrere feriepengene - ved at anvende GLS-A’s feriegarantiordning eller ved indbetaling til Feriekonto.
GLS-A’s feriegarantiordning
GLS-A har en feriegarantiordning, som indebærer at GLS-A stiller sikkerhed for den enkelte medarbejders feriegodtgørelse for det tilfælde, at arbejdsgiver pga. konkurs eller betalingsstandsning ikke kan betale. Virksomheder, der er medlem af GLS-A, kan anvende feriegarantiordningen. Ordningen er gratis.  Virksomheden skal tilmeldes ordningen ved henvendelse til GLS-A’s sekretariat, og bliver herefter registreret hos Feriekonto som feriepengeudbetaler. Når virksomheden anvender feriegarantiordningen, kan feriegodtgørelsen indestå i virksomheden indtil den forfalder. Dvs. indtil medarbejderen ansøger om at få feriepengene udbetalt. Virksomheden skal indberette feriegodtgørelse og antal feriedage til feriepengeinfo via eIndkomst. Anvendes GLS-A’s feriegarantiordning skal feriepenge beskattes på udbetalingstidspunktet, dvs. feriegodtgørelsen indberettes som et bruttobeløb, før fradrag af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Feriepengeinfo sender et brev via digital post til medarbejderen med oplysninger om hvor mange feriedage og hvor megen feriegodtgørelse, medarbejderen har til gode. Den enkelte medarbejder skal derefter søge om udbetaling af feriegodtgørelsen på borger.dk. Når Feriepengeinfo har modtaget ansøgningen, sender de den til virksomheden. Herefter skal virksomheden udbetale feriepengene direkte til medarbejderens nemkonto. Virksomheden må først udbetale feriegodtgørelsen, når ansøgningen er modtaget via feriepengeinfo. Medarbejderen har ret til at få feriepengene udbetalt én måned før ferien påbegyndes.