Statsborgere fra tredjelande

Følgende regler gælder for statsborgere i lande, der ikke er omfattet af de to foregående kategorier, f.eks. Ukraine, Thailand og…

Følgende regler gælder for statsborgere i lande, der ikke er omfattet af de to foregående kategorier, f.eks. Ukraine, Thailand og USA.
Opholds- og arbejdstilladelse
Statsborgere fra tredjelande, dvs. lande uden for Norden, EU/EØS og Schweiz, skal have tilladelse til at opholde sig og arbejde i Danmark. Tredjelandsstatsborgere skal have en opholds- og arbejdstilladelse efter en af de gældende opholdsordninger for at kunne arbejde i Danmark. Der findes en række ordninger, som udlændinge kan søge efter, f.eks.:
  • Landbrugsordningen (fodermestre og driftsledere)
  • Praktikantordningen
  • Som medfølgende familiemedlem
  • Positivlisten
Udover de ovenstående har studerende ret til at arbejde i et mindre omfang. Ansøgningen skal ske til SIRI. Medarbejderen er ansøger. Arbejdsgiveren skal enten have en fuldmagt fra medarbejderen og udfylde hele ansøgningen eller udfylde ansøgningens del med arbejdsgiveroplysninger. Hvis der søges online, er det arbejdsgiveren, der skal udfylde først. Find flere informationer om arbejdstilladelse via følgende link. Medarbejderen må først begynde at arbejde fra den dag, hvor opholds- og arbejdstilladelsen er gyldig fra. I det følgende gennemgås først flere af de forskellige opholds-/arbejdsordninger, der kan opnås tilladelse efter, og dernæst forhold vedrørende tilflytning og skat.