Statsborgere fra tredjelande

Følgende regler gælder for statsborgere i lande, der ikke er omfattet af de to foregående kategorier, f.eks. Ukraine, Thailand, Storbritannien…

Følgende regler gælder for statsborgere i lande, der ikke er omfattet af de to foregående kategorier, f.eks. Ukraine, Thailand, Storbritannien og USA. Ukrainske statsborgere har pga. krigen i Ukraine en særlig adgang til det danske arbejdsmarked. Se nærmere om dette i afsnittet ”Ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine”…
Opholds- og arbejdstilladelse
Statsborgere fra tredjelande, dvs. lande uden for Norden, EU/EØS og Schweiz, skal have tilladelse til at opholde sig og arbejde i Danmark. Tredjelandsstatsborgere skal have en opholds- og arbejdstilladelse efter en af de gældende erhvervs-/opholdsordninger for at kunne arbejde i Danmark. Der findes en række ordninger, som udlændinge kan søge efter, f.eks.:
  • Landbrugsordningen (fodermestre og driftsledere)
  • Praktikantordningen
  • Som medfølgende familiemedlem
  • Positivlisten
Udover de ovenstående kategorier kan studerende have ret til at arbejde i et mindre omfang. Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse skal ske til SIRI. Udgangspunktet er, at udlændingen selv skal ansøge om opholds- og arbejdstilladelse. I praksis medvirker arbejdsgiver dog ofte ved ansøgningens indgivelse. Arbejdsgiveren skal enten have en fuldmagt fra udlændingen og udfylde hele ansøgningen eller blot udfylde ansøgningens del med arbejdsgiveroplysninger. Hvis der ansøges online, er det arbejdsgiveren, der skal udfylde først. Find flere informationer om ansøgning af opholds- og arbejdstilladelse på SIRIs hjemmeside. Medarbejderen må først begynde at arbejde fra den dag, hvor opholds- og arbejdstilladelsen er gyldig fra. I det følgende gennemgås først flere af de forskellige opholds-/arbejdsordninger, der kan opnås tilladelse efter, og dernæst forhold vedrørende tilflytning og skat.