Menu

Ansættelse af en funktionær

Efter ansættelsesbevisloven er det et krav, at arbejdsgiveren, senest 1 måned efter at ansættelsesforholdet er begyndt, skal give lønmodtageren en…

Efter ansættelsesbevisloven er det et krav, at arbejdsgiveren, senest 1 måned efter at ansættelsesforholdet er begyndt, skal give lønmodtageren en række skriftlige oplysninger om ansættelsesvilkårene. GLS-A har udfærdiget standardansættelseskontrakter som kan anvendes for funktionærer, afhængig af om funktionæren er omfattet af HK overenskomsten eller ej. Læs mere om ansættelsesbeviser og…