Uddannelsesambassadører

GLS-A og HK Privat anbefaler, at hver virksomhed uddanner en medarbejder på HK’s uddannelsesambassadørkursus til at understøtte uddannelsesdialogen på arbejdspladsen.…

GLS-A og HK Privat anbefaler, at hver virksomhed uddanner en medarbejder på HK’s uddannelsesambassadørkursus til at understøtte uddannelsesdialogen på arbejdspladsen. Hvis en medarbejder ønsker det, kan tillidsrepræsentanten bistå medarbejderen i forbindelse med udviklingen af dennes kompetence-/uddannelsesplan. Har virksomheden en uddannelsesambassadør, som er uddannet på HK’s uddannelsesambassadørkursus, inddrages denne. Hvis der…