Beskatning af de indefrosne feriepenge

Feriepenge blev tidligere beskattet ved optjening, og blev derfor indberettet som nettobeløb, dvs. efter skat. I forbindelse med den nye…

Feriepenge blev tidligere beskattet ved optjening, og blev derfor indberettet som nettobeløb, dvs. efter skat. I forbindelse med den nye ferielov er dette ændret, således at feriepengene i nogle tilfælde skal indberettes som bruttobeløb, før skat. Hvis virksomheden anvender GLS-A’s feriekortordning, og dermed selv er feriepengeudbetaler, bliver feriepengene nu i…