Den sygemeldtes deltagelse i visitations- og opfølgningsindsatsen ved kommunen

Kommunens visitations- og opfølgningsindsats indebærer, at der er flere ting, som den sygemeldte skal gøre/deltage i. Hvis den sygemeldte undlader…

Kommunens visitations- og opfølgningsindsats indebærer, at der er flere ting, som den sygemeldte skal gøre/deltage i. Hvis den sygemeldte undlader dette, kan det i værste fald medføre, at retten til sygedagpenge fortabes. I løbende sager, hvilket vil sige, sager, hvor kommunen ikke har modtaget en raskmelding, skal kommunen anvende et…