Medarbejders lægebesøg

Alle medarbejdere har som udgangspunkt ret til fravær til at gå til læge, tandlæge mv., hvis det har betydning for,…

Alle medarbejdere har som udgangspunkt ret til fravær til at gå til læge, tandlæge mv., hvis det har betydning for, om de kan blive raske eller undgå en lidelse. Om medarbejderen har ret til betaling under fraværet, afhænger af de konkrete omstændigheder. Både timelønnede og funktionærer har pligt til at…
Enkeltstående, regelmæssige lægebesøg
Enkeltstående og regelmæssige lægebesøg i arbejdstiden giver som udgangspunkt ikke ret til betalt fravær (sygedagpenge eller løn). Det kan f.eks. være rutinemæssig undersøgelse ved læge, screeninger, sundhedstjek, tandeftersyn ved tandlæge eller lignende. Det samme gælder fravær til medarbejderens aftaler ved fysioterapeut, kiropraktor eller lignende. Dog kan de nævnte tilfælde være akutte og træde i stedet for egentlig sygdom eller være en del af et lægeordineret behandlingsforløb, hvor medarbejderen kan have ret til sygedagpenge eller løn. Funktionærer kan dog have ret til betaling af løn under sygdom ved enkeltstående lægebesøg, jf. funktionærlovens § 5.