Opgørelse af SH-konto

SH-kontoen opgøres hvert år ved afslutningen af den lønningsperiode, der ligger nærmest 31. december. Forskudsbeløb for 1. januar henregnes til…

SH-kontoen opgøres hvert år ved afslutningen af den lønningsperiode, der ligger nærmest 31. december. Forskudsbeløb for 1. januar henregnes til opsparingen for det foregående kalenderår. En eventuel restsaldo på kontoen udbetales sammen med den sidste lønudbetaling i december eller senest sammen med første lønudbetaling i januar.